Najlepszy darmowy hosting plików w Polsce!

Hosting twoich plików ca³kowicie za darmo. Sprawd¼ jakie to proste!


1. Wybierz plik, który chcesz wrzuciæ na serwer i kliknij przycisk "wrzuæ"
2. Skopiuj link do pobierania Twojego pliku i dziel siê nim ze swoimi przyjació³mi!Wrzuæ pliki

Maksymalny rozmiar przyjmowanych plików: 100mb na jeden plik
Maksymalna iloœæ jednorazowo przesy³anych plików: 10
Limit pobierañ: Brak! (Niektóre pliki maj± nawet po 100.000 pobrañ!)